Cena Nadácie Orange za rok 2016

Eventy 2017
Klient: Orange

Nadácia Orange každoročne vzdáva hold a uznanie mimovládnym organizáciám, ktorých dlhodobý prínos a nie vždy ľahkápráca a činnosťprospieva našej spoločnosti, a robíju tak krajšou. Užpo 8. krát udelila Nadácia Orange ocenenie Cena Nadácie Orange za rok 2016. Bolo nám veľkou cťou byťopäťpri tom a realizovaťslávnostnýgalavečer s príjemnou atmosférou, a tešínás, že klient ho opäťs dôverou zveril do našich rúk.